سفارش تبلیغ
صبا

اشعار آئینی غفاری


بسم الله

برخیز و برادر ز سفر خواهرت آمد

از بهر شکایت به برت   یاورت   آمد

------------------

مظلوم حسین جانم حسین جانم حسین جان

عطشان حسین جانم حسین جانم حسین جان

جانا چه بگویم که چه   آمد به سر ما

جاری شده خون جای سرشک از بصر ما

تو ماندی درین کرب و بلا با همه   یاران

از ما بگرفت تاب و توان این سفر ما

----------------------

مظلوم حسین جانم حسین جانم حسین جان

عطشان حسین جانم حسین جانم حسین جان 

در کوفه زدند سنگ جفا اهل شقاوت

ناگه به سر دختری کرد سنگی اصابت

گفتم که کنم شکوه به تو زان همه محنت

دیدم ز سرت خون شده جاری به جمالت

------------------------

مظلوم حسین جانم حسین جانم حسین جان

عطشان حسین جانم حسین جانم حسین جان

بشنو که بگویم به اسیران چه گذشته

از شام و عزا خانه ی ویران چه گذشته

جان داده رقیه دل شب کنج خرابه

دانی که به ویرانه نشینان چه گذشته

-----------------------------

مظلوم حسین جانم حسین جانم حسین جان

عطشان حسین جانم حسین جانم حسین جان

اسکندر غفاری