سفارش تبلیغ
صبا

اشعار آئینی غفاری

بسم الله

مژده  ایدل  مظهری  از  کبریا  آمد  پدید

ماسوا  را  در لقب  خیر  النسا  آمد  پدید

محرم   وحی   الهی  دخت    ختم  الانبیا

اختری   تابنده  از  برج  حیا   آمد  پدید

این چنین گوهر کجا یابد دگر صراف دهر

شب  چراغی   از  تبار  انبیا  آمد  پدید

ابن وائل مصطفی راچون زدی زخم زبان

سوره کوثر  برای   مصطفی  آمد  پدید

این هما را کس نباشد جز علی هم آشیان

راز خلقت زوجه ی  شیر  خدا آمد  پدید

قدسیان را مجمعی اندر زمین  باشد مگر

خط سیری از ملائک در سما   آمد پدید 

نسل ختم المرسلین  از  بطن ام المومنین

این گل خوشبوی جنت زان دو تا آمد پدید

گرزند مریم به دست فاطمه بوسه سزاست

برتر  از  او  مریم   آل عبا  آمد  پدید

بین  معصومین  حق محبوبه ی یکتا بود

در  حقیقت  محور  اهل کسا   آمد  پدید

محرم دل را بگفتا این سخن  فرزانه ای

بر  محبان  علی  مشکل گشا  آمد  پدید

بهر  غفاری  قلم  گوید  تشکر کن ز حق

آنچه   گفتی  طبعا از لطف خدا آمد پدید

اسکندر غفاری